Մարիամ Քուրդօղլյան
Սրտաբան, սրտի ԷԽՈ մասնագետ
Մարիամ Քուրդօղլյան
Ազատ Բադալյան
Անոթային վիրաբույժ
Ազատ Բադալյան