Բժիշկ Գրիգորի Մանուկյան
Ընդհանուր Վիրաբուժություն
Բժիշկ Գրիգորի Մանուկյան