ՀԵղինե Սարգսյան
ՈՒՁՀ մասնագետ
ՀԵղինե Սարգսյան
Արմինե Շառամբեկյան
ՈՒՁՀ մասնագետ Ռենտգենոլոգ
Արմինե Շառամբեկյան
Անի Մինասյան
ՈՒՁՀ մասնագետ
Անի Մինասյան
Ռուզաննա Ալեքսանյան
ՈՒՁՀ մասնագետ
Ռուզաննա Ալեքսանյան