Վիրաբուժական Բաժանմունք

«Աջափնյակ» Բժշկական Կենտրոնի Վիրաբուժական բաժանմունքի մասին

«Աջափնյակ» Բժշկական Կենտրոնի վիրաբուժական բաժանմունքը համալրված է 24 տարբեր նեղ մասնագիտական ուղղվածություններ ունեցող վիրաբույժներով, բժիշկներով ու անեսթեզիոլոգներով։

Մեր մասնագետները կատարում են օրական տասնյակ բարդագույն վիրահատություններ։ Դրանց գերակշիռ մասն իրականացվում է քիչ ինվազիվ եղանակով, որի ժամանակ պացիենտը հաշված օրերի ընթացքում վերադառնում է տուն առողջացած։

Կենտրոնի վիրաբուժական գործունեությունը համակարգում է անվանի վիրաբույժ, Կենտրոնի հիմնադիր — տնօրեն, բ․գ․ թ․, Գերմանիայի Վիրաբուժական Միության անդամ, Գ. Ա. Մանուկյանը։ Բժիշկ Մանուկյանի հսկողությամբ են իրակացվում բոլոր զննումները, վիրահատությունները, իսկ առավել բարդ միջամտությունները կատարվում են անմիջապես բժիշկ Մանուկյանի կողմից։ 

Կենտրոնում խստորեն պահպանվում են որակի հսկողության ժամանակակից մոտեցումներ,  հսկվում է մաքրությունը, պացիենտի սպասարկման բարձր որակը՝ անկախ նրանից պացիենտը ստանում է բուժումը պետպատվերով, թե վճարովի և անկախ նրանից պացիենտը Հայաստանից է, թե օտարերկրյա քաղաքացի։

Վիրաբուժական բաժանմունքում բուժառուն ստանում է սնունդ, հիգիենայի պարագաներ, շուրջօրյա խնամք և ուշադրություն։ Կենտրոնում սպասարկումն իրականացվում է նաև օտար լեզուներով, քանի որ այստեղ բուժման նպատակով այցելում են բազամթիվ օտարերկրացի բուժառուներ։

Ախտանիշներ և ախտորոշում

Վիրաբուժական Բաժանմունքում իրականացվում ենհետյալ վիրահատություններ պետպատվերով, սոցփաթեթով, ապահովագրական փաթեթներով, նաև տարբեր վճարման եղանակոներով։

 • Ընդանուր վիրաբուժական միջամտություններից են
 • Լիպոմաների կամ աթերոմաների (բարորակ ճարպագնդեր) հեռացում, որոնք սովորաբար գտնվում են մարմնի կամ գլխի մազածածկ հատվածներում
 • Տարբեր հատվածների վերքային մակերեսների առաջնային վիրաբուժական մշակում, վերքերի կարում
 • Ներաճած եղունգների, կամ տրոֆիկ խոցային մակերեսների մշակում, որոնք սովորաբար կատարվում են համատեղ այլ նեղ մասանգետների հետ
 • (անոթային կամ մաշկային մասնագետների հետ)
 • Տարբեր թարախակույտերի, ֆուրունկուլների, կարբունկուլների, աբսցեսների, հիդրաադենիտների բացազատում, վերքերի մշակում և վիրակապում
 • Բոլոր տեսակի վիրահատություններ որովայնի խոռոչի վրա կատարվում են “Աջափնյակ” Բժշկական Կենտրոնում, ի դեպ որոշ հիվանդությունների դեպքում պացիենտը դուրս է գրվում ստացիոնար հսկողությունից և գնում տուն անմիջապես վիրահատությունից հետո նույն օրը։ Կատարվում են
 • Լեղաքարային հիվանդության լապարոսկոպիկ վիրահատություններ
 • Կույր աղու որդանման ելունի լապրասկոպիկ հեռացում
 • Լյարդի և այլ օրգանների բշտերի (կիստա) հեռացում, այդ թվում էխնոկոկային
 • Նիհարեցնող, ստամոքսը փոքրացնող (sleeve gastrectomy, բարիատրիկ) լապորասկոպիկ վիրահատություններ
 • Որովայնի բոլոր տեսակի ճողվածքների վիրահատություններ, նաև լապարոսկոպիկ եղանակով
 • Ստամոքսի և տանսերկումատնյա աղու խոցային հիվանդությամբ պայմանավորված մասնահատումներ
 • Հաստ աղու բորոբորքային, դիվերտիկուլիտային, կամ այլ վիրաբուժական հիվանդություններով պայմանավորված մասնահատումներ, նաև լապարոսկոպիկ եղանակով
 • Ստոծանեական ճողվածքների լապարոսկոպիկ վիրահատություններ
 • Սանձիկի հատում
 • Մեատոպլաստիկա
 • Ցիրկումցիզիա, թլիպի պլաստիկա
 • Սկլերոթերապիա վարկոցելեի հետ կապված
 • Շագանակագեղձի ներմիզուկային մասնահատում
 • Միզապարկի ներմիզուկային մասնահատում
 • Օպտիկական ուրեթրոտոմիա
 • Միզապարկի վզիկի հատում սկլեռոզի հետ կապված
 • Ուրետրոռենոսկոպիա կոնտակտային քարափշրումով
 • Ավազան-միզածորանային սեգմենտի պլաստիկա
 • ՆԵֆրէկտոմիա, նաև լապարոսկոպիկ եղանակով
 • Պոստատէկտոմիա
 • Ցիստպրոստատէկտոմիա
 • Միզածորանների ստենտավորում
 • Պերկուտան նեֆրոստոմիայի տեղադրում
 • Պերկուտան նեֆրոլիտոտրիպսիա
 • Անտպղությանբուժում
 • Հիստերոսալպինգոգրաֆիա
 • Ախտորոշիչկամբուժիչհիստերո(ռեզեկտ)ոսկոպիա
 • Ձվարաններկամհավելումներիկիստաներիլապարոսկոպիկհեռացում
 • Փողերիպլաստիկա
 • Արտարգանադային հղիության վիրահատություններ
 • Արգանդիիջեցումներիվիրահատություններ
 • Արգանդիէքստիրպացիակամամպուտացիա(նաևլապարոսկոպիկեղանակով)
 • Ինտիմայինվիրահատություններ
 • Այլտեսակիպլաստիկ, կամռեկոսնտրուկտիվվիրահատություններարտաքին սեռական օրգանների վրա
 • Խոշոր և փոքր ոսկրերի կոտրվածքների վիրահատական բուժում
 • Խոշոր հոդերի արթրոպլաստիկա, այդ թվում էնդոպրոտեզավորում
 • Ջլա-մկանաին պլաստիկա
 • Հենա-շարժողական ապպարատի բնածին և ձերքբերովի առատների վիրահատական բուժում
 • Խրոնիկ օստեոմիելիտը, ոսկրերի և փափուկ հյուսվածքների բարվորակ նորագոյացություների վիրահատական բուժում , ոսկրաին պլաստիկա, վերջույտի ապարատաին երկարացում ․․․
 • Կատարակտայյիվիրահատություններ
 • Գլաուկոմայիվիրահատություններ
 • Բոլոր տեսակի միկրովիրաբուժական կամ պլաստիկ ակնաբուժական վիրահատություններ
 • Միջնապատիուղղում
 • Հարքթայինխոռոչներիվրավիրահատություններ
 • Նշիկներիհեռացում
 • Պոլիպների, պոլիպոզիհեռացում
 • Բոլոր տեսակի դիմածնոտային վիրահատություններ
 • Քթիպլաստիկվիրահատություններ
 • Դեմքիբոլորտեսակիպլաստիկմիջամտություններևվիրահատություններ
 • Ականջախեցիներիվիրահատություններ
 • Աբդոմինոպլաստիկա
 • Ուլտրաձայնայինլիպոսակցիա
 • Ստորինվերջույթներիվարիկոզլայնացածանոթներիհեռացում
 • Կենտրոնականևպերիֆերիկանոթներիվիրաբուժություն
 • Պարանոցի կամ տարբեր հատվածների զարկերակային վիրաբուժություն
 • Կրցքագեղձերի վիրաբուժություն
 • Ստոմքս-աղիքային վիրահատություններ
 • Մետաստատիկ օջախների վիրահատություններ
 • Port cath տեղադրումներ՝ քիմիաթերապիայի համար
 • Գինեկոլոգիական ուռուցքաբանական վիրահատություններ
 • Ուռոլոգիական ուռուցքաբանական վիրահատություններ
 • Փափուկ հյուսվաժքների, կամ մաշկային ուռուցքային օջախների հեռացում
 • Վահանաձև գեղձի ուռուցքային հիվանդությունների բուժում
 • Հաստ աղու ուռուցքային հիվանդությունների էնդոսկոպիա և լապարոսկոպիկ վիրահատություններ

Բժիշկներ

Գրիգորի Մանուկյան
«Աջափնյակ» Բժշկական Կենտրոնի հիմնադիր, տնօրեն, բժշկական գիտությունների թեկնածու, վիրաբույժ
Էդգար Հարությունյան
Վիրաբույժ
Արամ Սահակյան
Վիրաբույժ
Արմեն Մինասյան
Վիրաբույժ
Գագիկ Խառատյան
Վիրաբույժ
Ասատրյան Թեհմինե
Պլաստիկ և վերականգնողական վիրաբույժ
Եվգենյա Լացկո
Էնդոսկոպիստ/Գաստրոսկոպիա/կոլոնոսկոպիա
Սրապ Համբարյան
Անոթային Վիրաբույժ
Սերգեյ Ղազանչյան
Դիմածնոտային վիրաբույժ
Զուռնաչյան Աշոտ
անոթային վիրաբույժ
Տրդատ Ղազարյան
Վնասվածքաբան-օրթոպեդ
Չիլինգարյան Անահիտ
Քիթ-կոկորդ-ականջաբան, ԼՕՌ վիրաբույժ, աուդիոմետրիայի մասնագետ (լսողության ստուգում)
Ժոզեֆ Բադալյան
վիրաբույժ ընդհանուր, լապարոսկոպիկ
Արտաշես Սայիյան
Անեսթեզիոլոգ - ռեանիմատոլոգ
Մացոյան Լուսինե
Անոթային վիրաբույժ

Հերթագրվել

  This will close in 0 seconds

  Записаться

   This will close in 0 seconds

   Reserve

    This will close in 0 seconds