Մարիամ Քուրդօղլյան
Սրտաբան, սրտի ԷԽՈ մասնագետ
Մարիամ Քուրդօղլյան