ՀԵղինե Սարգսյան
ՈՒՁՀ մասնագետ
ՀԵղինե Սարգսյան
Ազատ Բադալյան
Անոթային վիրաբույժ
Ազատ Բադալյան
Արմինե Շառամբեկյան
ՈՒՁՀ մասնագետ Ռենտգենոլոգ
Արմինե Շառամբեկյան
Անի Մինասյան
ՈՒՁՀ մասնագետ
Անի Մինասյան
Ռուզաննա Ալեքսանյան
ՈՒՁՀ մասնագետ
Ռուզաննա Ալեքսանյան